Monday, April 26, 2010

شاخه دانشجويي انجمن رمز ايران


Contact: sbisc at ee.sharif.edu  
Student Branch of Cryptology
Iranian Society of Cryptology
Sharif University of Technology

Home | Activities | Members | Links | Contact
  SBiSC/SUT:

  » Home

  » Activities

  » Members

  » Links

  » ContactWELCOME to the HOMEPAGE of Student Branch of Cryptology!
 
 Student Branch of Iranian Society of Cryptology (SBiSC) at Sharif University of Technology is under supervision of Iranian Society of Cryptology (ISC)
. First SBiSC was established in Dec 2007. Second SBISC was established on Nov 2008.

 To become a member please fill the ISC form. SBisc 's member list is provided in Members link. Our main activities are listed in Activities link at left side. The Sbisc team prepared some useful links related to cryptology in our Links page. To contact with us see the Contact page.
Find the content of the website here!

 We hope here you would find useful info for your research and career. Please send us feedback to improve our scientific/educational road.

YOU HARVEST WHAT YOU PLANT.

© 2010 - SBiSC: sbisc.sharif.edu  

Workshop on Information Hiding Systems


Workshop on Information Hiding SystemsWorkshop on  Information Hiding Systems

کارگاه علمی سیستم های پنهان سازی اطلاعات

 

شاخه دانشجويي انجمن رمز ايران در دانشگاه صنعتي شريف کارگاه علمی تحت عنوان سيستم هاي پنهان سازی اطلاعات (Information Hiding Systems) را در روزهاي 29 و 30 آبان ماه سال جاري در سالن کهرباي دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف برگزار کرد. هدف از برگزاري اين کارگاه علمی آموزشي آشناکردن پژوهشگران شاغل در دانشگاه و صنعت با مفاهيم نهان نگاری، نشان گذاری و تحليل نهان نگاري ميباشد که در ادامه موضوعات مورد بحث در کارگاه به تفصيل بيان شده است.

برنامه روز چهارشنبه 29 آبان 1387 (مباحث مقدماتی):
9:00 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

9:05 سخنرانی فرشید فرحت، رئیس شاخه دانشجویی انجمن رمز در دانشگاه صنعتی شریف
9:15 سمینار نهان نگاری، اهداف و کاربردهای آن (محمد علي اخايي، دانشجوی دکتری شریف)
9:55 سمینار نیازمنديهاي يک سيستم پنهان نگار (1) (نيما خادمي کلانتری، دانشجوی کارشناسی ارشد امیرکبیر)
  • مدلهاي بينايي و شنوايي انسان و نقش آن در نامحسوس بودن نهان نگاره
  • متريکهاي نهان نگاري (SNR,PSNR, PEAQ, Qindex, Watson Distance, etc)
10:30 تنفس و پذیرایی
10:45 سمینار نيازمنديهاي يک سيستم پنهان نگار (2) (حسين کورکچي، کارشناسی ارشد شریف)
  • نقش تبديلها در نهان نگاري (فرکانس, ويولت, ريجلت, کانتورلت و ...)
  • معرفي حملات و مشخصه ويژه هر حمله بر روي سيگنال نهان نگاري شده
11:35 سمینار نهان نگاري از ديدگاه تئوري اطلاعات (هانیه خليليان، کارشناسی ارشد شریف)
  • مدلسازي کانال, سيستم و مفاهيم ظرفيتي
12:00 وقت نماز و ناهار
13:15 سمینار روشهاي نخستين پنهان نگاري (1) (سعيد سررشته داري، کارشناسی ارشد شریف)
  • LSB, Patchwork, Echo, etc
14:00 سمینار روشهاي نخستين پنهان نگاري (2) (بهاره اخباری، دانشجوی دکتری شریف)
  • QIM, SS, Phase Mod, etc
14:45 تنفس و پذیرایی
15:00 سمینار نهان نگاري زبان (یلدا محسن زاده، کارشناسی ارشد شریف)
15:35 سمینار الگوريتم هاي يادگيري ماشين و نقش آن در تحليل نهان نگاره (سوده بخشنده، کارشناسی ارشد)

برنامه روز پنجشنبه 30 آبان 1387 (مباحث پیشرفته):
8:25 تلاوت آیاتی از قرآن مجید
8:30 سمینار روشهاي پنهان نگاري وفقي (مجتبی سيد حسيني، کارشناسی ارشد)
9:10 سمینار روشهاي تحليل نهان نگاره (سعيدرضا خسروي راد، کارشناسی ارشد)
  • متغيرهاي آناليز و آماره هاي درجه بالا
10:00 تنفس و پذیرایی
10:20 سمینار روشهاي نوين مبتني بر کوانتيزاسيون (نيما خادمي کلانتری، کارشناسی ارشد)
  • Vector Quant, Projection quant, lattice based
11:10 سمینار روشهاي پيشرفته طيف گسترده (محمد علي اخايي، دانشجوی دکتری شریف)
  • جمعي و ضربي و کار پيشنهادي
12:00 مراسم اتقدیر از برگزارکنندگان با حضور دکتر امیر دانشگر
12:20 وقت نماز و ناهار
13:30 سمینار نهان سازي و ارتباط آن با مسايل Forensics (یلدا محسن زاده، کارشناسی ارشد)
14:10 مسائل مهم و بروز پنهان نگاري (سعیدرضا خسروي راد و مجتبی سيد حسيني، کارشناسی ارشد)
  • سمینار مقاومت در برابر حملات geometric
  • سمینار مقاومت در برابر حمله Gain

 

سومين كارگاه علمي شاخه دانشجویی انجمن رمز دانشگاه خواجه نصیر

سیستمهای نهان کاوی، ردیابی و تجسس

پنجشنبه و جمعه 9 و 10 اردیبهشت ماه

Sunday, April 25, 2010

معماي بيل گيتس

معماي بيل گيتس: دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره ندارند. درهایشان که بسته باشد درون اتاقها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توانهای ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد.( لطفا به شکل زیر نگاه کنید) ما نمیدانیم کدام کلید کدام چراغ را روشن میکند( مثلا نمیدانیم آیا کلید وسطی مربوط است به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما بطور قطع میدانیم که هر کدام از کلید ها یکی از چراغها را روشن میکند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم ). شما معلوم کنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است. برای اینکار و در شروع، شما باید در اتاق کلیدها باشید و کار را از آنجا شروع کنید. شما میتوانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن و خاموش کنید. اما شما تنها هستید و نمیتوانید از کسی کمک بگیرید و هیچگونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی بهمراه ندارید و مهمتر از همه اینکه شما حق ندارید بیش از یکبار وارد اتاق چراغها شوید و وقتیکه وارد شدید و بیرون آمدید، دیگر نمیتوانید مجددا وارد آن اتاق بشوید.

 

 

این معما را بیل گیتس در سال 2002 طراحی کرد تا از بین 100 مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند.
حال بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن می کند؟

اگر نتوانستید حل کنید به جواب آن در زیر مراجعه کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
جواب : یکی از کلید ها را روشن کنید و یکی دو دقیقه بعد آنرا خاموش نمایید. حالا کلید دیگری را روشن کنید و به اتاق چراغها بروید. چراغی که روشن است مربوط است به کلید دوم. دو چراغ دیگر را لمس کنید، آنکه گرم است مربوط است به کلید اول و البته آنکه سرد است مربوط است به کلید سوم است.

اگر شما نتوانستید این معما را حل کنید یقینا به این دلیل بوده است که به فیزیک معما که همانا حرارت تولید شده در چراغها است توجه نداشتید و فکر خود را متمرکز بر تناظر چراغها و کلیدها نمودید، راه حلی که هرگز شما را به جواب نخواهد رساند.


توان چراغها هم هیچ ربطی به حل معما ندارد و فقط برای گمراه کردن شما در معما گنجانده شده است.